ДО УВАГИ АВТОРІВ!

           Шановні колеги!

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор» є фаховим науковим виданням. Видається на підставі «Свідоцтва Міністерства юстиції України про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації» від 03.09. 2009року (серія КВ  № 15586-4058ПР). Згідно постанови ВАК України від 18. 11.2009р. № 1 – 05/5, науковий журнал «Бізнес-навігатор» включено до переліку фахових наукових видань України, (див. Бюлетень ВАК України №12, 2009р.; наказ МОН України від 21 грудня 2015 року № 1328) в яких можуть опубліковуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.

Журнал публікує статті теоретико-методологічного, науково-методичного та прикладного характеру з актуальних питань розвитку економічної науки та підприємництва. Статті друкуються російською, українською, англійською, французькою та німецькою мовами.

Основні фахові напрямки: проблеми раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу і навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки соціально-економічного розвитку і життєдіяльності людини; розвиток, тенденції та закономірності економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності підприємств, організаційно-правові форми підприємницької діяльності, фактори, ресурси, види, стадії і результати економічної діяльності підприємств, процес та форми управління підприємством (менеджмент).

Засновник і видавець журналу:
Приватний вищий навчальний заклад Міжнародний університет бізнесу і права.

Адреса редакції: 73039, Україна місто Херсон, вулиця 49 Гвардійської Дивізії 37-А

Вимоги до оформлення та подання статей приклад оформлення статті, дати виходу журналу та інша необхідна інформація представлена на сайті журналу