Щорічне оцінювання науково- педагогічних і педагогічних працівників ЗВО

Результати оцінювання якості викладання в
ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права» у І семестрі 2022-2023 н.р.
Моніторинг якості організації навчання в аспірантурі за освітньо-науковими програмами підготовки доктора філософії (PhD)
Моніторинг якості освіти у ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»
за 2021-2022 навчальний рік